Thông báo tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng năm 2017

Cập nhật ngày: 20-09-2017 | Lượt xem: 3205

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 751/KH-ĐHSG ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn về việc tuyển dụng viên chức năm 2017;

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn;

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng năm 2017 như sau:

  1. Các vị trí tuyển dụng
  1. Viên chức (63 chỉ tiêu)
  1. Chức danh Giảng viên

STT

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu

Trình độ

Chuyên ngành

1

Khoa Công nghệ Thông tin

4

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin và các ngành gần

2

Khoa Điện tử Viễn thông

1

Thạc sĩ - NCS

Điện/ Điện tử (Bộ môn Điện)

1

Thạc sĩ - NCS

Điện/ Điện tử/ Điều khiển Tự động (Bộ môn Điện tử)

2

Thạc sĩ - NCS

Điện tử (Bộ môn Viễn thông)

1

Thạc sĩ - NCS

Công nghệ thông tin/ Mạng máy tính

(Bộ môn Truyền số liệu và Mạng máy tính)

1

Tiến sĩ

3

Khoa Giáo dục Chính trị

4

Thạc sĩ - NCS

Kinh tế chính trị  / Phương pháp giảng dạy GDCD / Lịch sử Đảng / Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Khoa Giáo dục Mầm non

1

Thạc sĩ - NCS

Giáo dục Mầm non

5

Khoa Giáo dục

1

Thạc sĩ

Quản lí Giáo dục

6

Khoa Khoa học Môi trường

2

Tiến sĩ

Công nghệ Môi trường

7

Khoa Luật

1

Thạc sĩ

Luật

8

Khoa Ngoại ngữ

2

Thạc sĩ

PPGD Tiếng Anh (TESOL) / Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics)

9

Khoa Nghệ thuật

1

Thạc sĩ

Chỉ huy dàn nhạc

10

Khoa Quan hệ quốc tế

1

Thạc sĩ

Quan hệ Quốc tế / Quốc tế học

11

Khoa Quản trị kinh doanh

3

- Tiến sĩ

- Thạc sĩ - NCS

Quản trị kinh doanh

12

Khoa Tài chính Kế toán

2

Thạc sĩ - NCS

Tài chính - Ngân hàng

13

Khoa Toán - Ứng dụng

1

Thạc sĩ - NCS

Đảm bảo Toán trong Tin học / Khoa học máy tính / Toán Tin ứng dụng

Người dự tuyển chức danh giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng III) theo điều 6, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

  1. Chức danh Chuyên viên, Cán sự

STT

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu

Trình độ

Chuyên ngành

1

Ban Hạ tầng cơ sở

1

Cao đẳng, Trung cấp (ngạch cán sự)

Văn phòng / Công nghệ thông tin

1

Cử nhân, Cao đẳng

Điện

1

Cử nhân

Kiến trúc / Xây dựng

2

Phòng HTQT và Doanh nghiệp

1

Cử nhân, Thạc sĩ

Ngôn ngữ Anh

1

Cử nhân, Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

3

Phòng Giáo dục thường xuyên

1

Cử nhân

Văn phòng, lưu trữ / Quản lí giáo dục / Công nghệ thông tin / Tài chính kế toán

4

Phòng Thanh tra -Pháp chế

1

Cử nhân

Luật / Quản lý giáo dục

5

Phòng Thiết bị & PTDH

1

Cử nhân

Kế toán / Công nghệ thông tin

6

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

3

Cử nhân, Thạc sĩ

Quản trị Kinh doanh / Luật / Ngôn ngữ Anh

7

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

1

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

8

Trung tâm Ngoại ngữ

1

Cử nhân

Văn phòng, lưu trữ / Tiếng Anh

9

Khoa Giáo dục Chính trị

1

Cử nhân

Văn thư lưu trữ

10

Khoa Giáo dục Mầm non

1

Cử nhân

Quản trị Văn phòng / Quản lí Giáo dục

11

Khoa Nghệ thuật

1

Cử nhân

Văn phòng, lưu trữ / Quản lí giáo dục / Công nghệ thông tin

12

Khoa Ngoại ngữ

2

Cử nhân

Văn phòng, lưu trữ / Quản lí giáo dục / Công nghệ thông tin / Tiếng Anh

13

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

1

Cử nhân

Vật lý (Chuyên viên phòng thí nghiệm)

Người dự tuyển chức danh chuyên viên, cán sự phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh chuyên viên, cán sự theo Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

  1. Chức danh Bác sĩ, Y sĩ

STT

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu

Trình độ

Chuyên ngành

1

Trạm Y tế

2

Bác sĩ, Y sĩ

Đa khoa

 

Người dự tuyển chức danh Bác sĩ, Y sĩ phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Bác sĩ (hạng III), Y sĩ (hạng IV) theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học sự phòng, y sĩ.

 

  1. Giáo viên Trung học Phổ thông (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn)

STT

Vị trí công tác

Số lượng

Yêu cầu

Trình độ

Chuyên ngành

1

Giáo viên môn Ngữ văn

4

Cử nhân

Sư phạm Ngữ văn

2

Giáo viên môn Toán

2

Cử nhân

Sư phạm Toán

3

Giáo viên môn Lịch Sử

1

Cử nhân

Sư phạm Lịch sử

4

Giáo viên môn Tiếng Anh

2

Cử nhân

Sư phạm Tiếng Anh

5

Giáo viên môn Sinh học

1

Cử nhân

Sư phạm Sinh

6

Giáo viên môn Âm nhạc

1

Cử nhân

Sư phạm Âm nhạc

7

Giáo viên môn Công nghệ (Điện kĩ thuật)

1

Cử nhân

Sư phạm Kĩ thuật

8

Phụ trách phòng Thí nghiệm Vật lí

1

Cử nhân

Vật lý

Người dự tuyển chức danh Giáo viên Trung học phổ thông phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Giáo viên trung học phổ thông hạng III theo Điều 6, Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

  1. Nhân viên hợp đồng (1 chỉ tiêu)
  1.  

Đơn vị

Số lượng

Vị trí công tác

Yêu cầu

  1.  

Phòng Thiết bị & PTDH

  1.  

Nhân viên lái xe

Có bằng lái hạng E

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển:

            a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

            - Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

            - Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

            - Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

            - Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

            b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

            c) Có đơn đăng kí dự tuyển;

            d) Có lí lịch rõ ràng;

            đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

            e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng kí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng kí dự tuyển:

            a) Không cư trú tại Việt Nam;

            b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

            c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

1. Ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ. Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

            1.1. Đơn đăng kí dự tuyển viên chức (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

            1.2. Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            1.3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên);

            1.4. Bản sao hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân và giấy khai sinh có  chứng thực;

            1.4. Bản sao các văn bằng tốt nghiệp ngành dự tuyển kèm bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lí của văn bằng;

            1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

            1.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

2. Đối với ứng viên đã có quá trình công tác, cần bổ sung các loại giấy tờ sau:   

            2.1. Bản sao quyết định nghỉ việc hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động;

            2.2. Bản sao quyết định lương hiện hưởng trước khi nghỉ việc;

            2.3. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

3. Người đăng kí dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lí theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

4. Thí sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng kí dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng kí dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. HÌNH THỨC VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng:

        Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển gồm các nội dung

        -  Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

        - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Lệ phí: 500.000 đồng .

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

        Hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

        Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Biểu mẫu các văn bản

 

Đính kèm:

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204