Thủ tục xét hoàn thành trợ giảng

Cập nhật ngày: 16-01-2018 | Lượt xem: 1457

1. Đối tượng: Viên chức đang thực hiện trợ giảng.

2. Hồ sơ 

a) Biên bản họp Khoa xét công nhận hết thời gian trợ giảng của đơn vị (theo mẫu 04a-BB-TCCB).

b) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trợ giảng (mẫu 04c-BM-TCCB).

c) Đề cương chi tiết học phần được đảm nhận theo học chế tín chỉ (01 bản/học phần)

d) Các biên bản thao giảng của trợ giảng tại đơn vị (mẫu 05b-BM-TCCB, 02 tiết/học phần/học kỳ, 01 tiết/biên bản)

e) Danh sách các tiết dự giờ của trợ giảng (mẫu 04d-BM-TCCB) (01 bản/học phần/học kỳ)

(Các mẫu c,d,e sắp xếp theo từng học phần/học kì)

f) Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học.

g) Bản sao chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định.

h) Bản sao chứng chỉ tin học

3. Trình tự thực hiện:

- Phòng Tổ chức cán bộ ban hành thông báo cho viên chức thực hiện hồ sơ trước 30 ngày khi kết thúc thời gian trợ giảng.

- Viên chức thực hiện hồ sơ hoàn thành trợ giảng theo quy định.

- Hồ sơ gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước 15 ngày khi kết thúc thời gian trợ giảng.

4. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Hồ sơ kết quả: Quyết định (7 bản).

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204