Giới thiệu

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 364

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Theo dõi, quản lý công tác tổ chức, nhân sự của trường Đại học Sài Gòn.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ hưu, nghỉ việc, nâng lương... đối với cán bộ, viên chức đang công tác tại trường; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ của nhà trường.
  • Liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các công tác tổ chức, nhân sự có liên quan.
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức.
  • Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tư tưởng, chính trị cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên của nhà trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của nhà trường.

Thành tích:

  • Là đơn vị liên tục được công nhận là Tập thể Lao động giỏi cấp Trường, cấp thành phố. Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh.
  • Bằng khen "Chi bộ trong sạch, vững mạnh" 03 năm liền của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.
  • Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" năm 2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh·

Đội ngũ nhân sự: 7

Trưởng phòng:

Tiến sĩ Cao Thái Phương Thanh

 

Phó trưởng phòng:

ThS Cao Minh Thành

Quản lý dữ liệu, thống kê - báo cáo; đào tạo - bồi dưỡng; trợ giảng; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; khen thưởng - kỉ luật; giờ chuẩn giảng viên; làm thêm ngoài giờ;

Chuyên viên: ThS. Trần Đình Nghĩa


Công tác Hội thảo - hội nghị; chuyển đổi/ thăng hạng CDNN; nghỉ phép; vị trí việc làm;

Chuyên viên: ThS Ngô Thị Mai Hạnh

Quản lý công tác thành lập, giải thể đơn vị; bổ nhiệm viên chức quản lý; điều động - thuyên chuyển viên chức; 

Chuyên viên: ThS Phan Anh Huy

Quản lý công tác tuyển dụng; hợp đồng lao động; tập sự; công tác đoàn thanh niên; phần mềm quản lý viên chức.

Chuyên viên: ThS. Nguyễn Hữu Phước

Quản lý lương, thâm niên vượt khung; thâm niên nhà giáo; công tác chi bộ; hưu trí; kết thúc hợp đồng, bảo hiểm xã hội

Chuyên viên: ThS. Lê Thị Diễm Thúy

Quản lý hồ sơ viên chức; xác nhận công tác; công tác văn phòng; chấm công; chế độ chính sách; hợp đồng thỉnh giảng, công tác công đoàn; bảo hiểm y tế, tai nạn

 
   

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204