Thủ tục làm hợp đồng làm việc dài hạn

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 1123

1. Đối tượng áp dụng:

  • Viên chức kết thúc thời gian hợp đồng có thời hạn
  • Công chức chuyển sang viên chức

 2. Hồ sơ xin làm việc hợp đồng dài hạn: 

- Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin làm việc hợp đồng dài hạn có ý kiến tiếp nhận của trưởng đơn vị (mẫu BM-06C/TD-TCCB).
  • Bộ “Lý lịch cán bộ, viên chức” (gồm: Sơ yếu lý lịch viên chức, mẫu 1a-BNV/2007, 3a-BNV/2007 nhận tại phòng Tổ chức – Cán bộ).
  • Giấy khám sức khỏe (bản chính, có giá trị trong vòng 01 năm trở lại).
  • Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, bản sao CMND (có chứng thực không quá 06 tháng), bản sao giấy khai sinh.
  • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng kèm bảng điểm, chứng chỉ mới nhất chưa có trong hồ sơ cá nhân lưu tại phòng Tổ chức – Cán bộ. Đối với trường hợp viên chức có trình độ sau đại học, cần nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học.

3. Thời gian giải quyết:

Hồ sơ này được thực hiện và gửi về phòng Tổ chức - Cán bộ trước khi hợp đồng làm việc hết hạn 15 ngày.
Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Lưu ý:  

Khi hợp đồng làm việc của người lao động hết hạn nhưng không nhận được hồ sơ của đương sự, phòng Tổ chức - Cán bộ sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204