Thủ tục gia hạn hợp đồng

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 1271

1. Đối tượng:

  • Nhân viên hợp đồng vụ việc (thời vụ)
  • Viên chức hợp đồng làm việc có thời hạn còn đang quá trình trợ giảng hoặc viên chức chưa có hộ khẩu thường trú tại Tp.Hồ Chí Minh. 

2. Quy trình thực hiện

- Trước thời gian hết hạn hợp đồng 1 tháng, Phòng Tổ chức Cán bộ làm thông báo gửi về đơn vị.

- Người lao động nộp đơn xin gia hạn, có ý kiến của trưởng đơn vị (mẫu  BM-06B/TD-TCCB ).

- Đơn xin gia hạn phải gửi về phòng Tổ chức Cán bộ trước khi hợp đồng làm việc hết hạn 15 ngày.

4. Thời gian thực hiện: Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nếu Trưởng đơn vị, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Giám hiệu không đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng thì sẽ thông báo bằng văn bản đến cá nhân và trưởng đơn vị trước thời điểm kết thúc hợp đồng 15 ngày.

5. Hồ sơ kết quả: Hợp đồng làm việc có thời hạn (5 bản).

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204