Quản lý thông tin trực tuyến

Đăng kí tuyển dụng

Nhập thông tin ứng tuyển

Ứng viên nhập thông tin tìm kiếm để chỉnh sửa phiếu dự tuyển và in phiếu dự tuyển


Tìm thông tin ứng viên


© 2021 Phòng Tổ chức Cán bộ | Email: p_tccb@sgu.edu.vn | Điện thoại: 02838352314