TB đăng kí lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Cập nhật ngày: 25-05-2018 | Lượt xem: 1427

Phòng TCCB chuyển đến Quý thầy/cô Trưởng các đơn vị CV số 232 của Học viện Quản lý giáo dục về việc Mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) .

          Kính đề nghị Quý thầy/cô triển khai nội dung đến viên chức đơn vị mình để biết thông tin và cử người dự thi nếu đáp ứng yêu cầu theo quy định; đăng ký, lập biểu (theo mẫu đính kèm CV số 232) và gừi về Phòng TCCB trước ngày 15/6/2018 để tổng hợp, trình BGH duyệt và gửi Học viện Cán bộ kịp thời gian quy định. 

Lưu ý

-  Giảng viên ứng tiền đóng học phí, học xong giảng viên nộp lại chứng chỉ và hóa đơn đóng học phí. Nhà trường thanh toán lại cho giảng viên. 

- Sau thời hạn nêu trên, đơn vị không gửi danh sách đăng kí xem như không có nhu cầu.

Trân trọng./.

Đính kèm:

2018_232_Mo lop BD CDNN giang vien chinh (hang II).pdf

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204