Thủ tục kéo dài thời gian công tác

Cập nhật ngày: 08-03-2017 | Lượt xem: 3382

1. Đối tượng áp dụng:

Giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đang công tác tại Trường Đại học Sài Gòn được Ban Giám hiệu xem xét kéo dài thời gian làm việc (Theo Luật Giáo dục đại học và Nghị định định số 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ), kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

2. Thành phần hồ sơ:

2.1. Cá nhân thực hiện:

     - Giấy đề nghị kéo dài thời gian làm việc:

          + Trường hợp lần đầu đề nghị kéo dài TGLV (Mẫu 1A)

          + Trường hợp đề nghị gia hạn kéo dài TGLV (Mẫu 1B)

     - Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện.

2.2. Đơn vị thực hiện:

     - Biên bản họp của đơn vị: đánh giá năng lực, sức khỏe của giảng viên có nhu cầu kéo dài thời gian công tác (Mẫu 2A)

     - Công văn đề của nghị của đơn vị (Mẫu 2B)

     - Đơn vị thực hiện hồ sơ và gửi về phòng TCCB trước 90 ngày (tính đến thời điểm kết thúc quyết định cũ/thời điểm nghỉ hưu.

3. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

4. Kết quả thực hiện:

     Phòng Tổ chức Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trình Ban Giám hiệu xem xét, nếu được chấp thuận sẽ thực hiện Quyết định.

Các biểu mẫu:

     1/. Mẫu 1A_Giấy đề nghị kéo dài thời gian làm việc

     2/. Mẫu 1B_Giấy đề nghị gia hạn kéo dài thời gian làm việc

     3/. Mẫu 2A_Biên bản họp của đơn vị

     4/. Mẫu 2B_Công văn đề nghị của đơn vị

     5/. Thủ tục, quy trình quải quyết hồ sơ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204