Thủ tục nhập học, lịch học, quyết định cử viên chức đi học lớp TC lí luận Chính trị - HC năm 2019

Cập nhật ngày: 21-03-2019 | Lượt xem: 2392

1/. Thông báo lịch họcTB số 567_TB_ĐHSG ngày 21/3/2019

2/. Thời khóa biểu học phầnNhững vấn đề cơ bản về CN Mác - Lênin

3/. Quyết định cử viên chức đi học: QĐ 566_QĐ-ĐHSG ngày 21/3/2019

4/. Danh sách học viên: Lớp H780 và Lớp H781 (do quy định về số lượng HV/Lớp, Học viện Cán bộ xếp thành 2 lớp nhưng học chung 1 thời khóa biểu, tuần học 2 ngày vào thứ 4 và thứ 6 tại phòng HB 406)

5/. Hồ sơ nhập học gồm:

     - Đơn xin nhập học

     - Phiếu tự khai thông tin học viên (dán kèm 2 ảnh 3 x 4)

     - Sơ yếu lí lịch theo Mẫu 2C có dán ảnh 4 x 6 (Đăng nhập tài khoản cá nhân và in từ trang web phòng TCCB)

     - Giấy khám sức khỏe (Lưu ý: có dán ảnh 4 x 6, đóng dấu giáp lai của cơ sở y tế nơi khám sức khỏe)

     - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng)

* Theo quy định của Học viện Cán bộ, độ tuổi đi học:

     + Đối với nam từ 30 tuổi trở lên;

     + Đối với nữ hoặc cán bộ đoàn từ 25 tuổi trở lên (nếu thuộc đối tượng này nộp kèm Quyết định công nhận là cán bộ nằm trong BCH Đoàn).

 *** Thầy/Cô hoàn thiện hồ sơ nộp về phòng TCCB trước ngày 10/4/2019 ***

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204