Đăng kí học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019

Cập nhật ngày: 28-05-2019 | Lượt xem: 2479

Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc đăng kí học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019 của Sở Nội vụ TP. HCM mở như sau:

1/. Công văn triển khai của Nhà trường (CV 1142/ĐHSG-TCCB ngày 24/5/2019)

2/. Công văn  1883/SNV-CCVC ngày 22/5/2019 của Sở Nội vụ TP.HCM 

3/. Biểu mẫu lập danh sách đăng ký tham dự

Hạn cuối nộp danh sách đăng kí tham dự là ngày 04/6/2019 (Thứ Ba)

---- SĐT hỗ trợ thông tin: 028. 3835 2314 ----

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204