Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Cập nhật ngày: 02-06-2020 | Lượt xem: 12378

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2020 như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

1.1. Khối hành chính

STT

Vị trí việc làm

(Chức danh nghề nghiệp)

Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1

Hành chính tổng hợp

(Chuyên viên)

Phòng Tổ chức Cán bộ 02 Cử nhân ngành Quản lý hành chính công, Quản trị văn phòng, Chính trị, Công nghệ thông tin Ưu tiên là Đảng viên, có Trung cấp lý luận chính trị; đã tham gia công tác Đảng
2

Y tế

(Y sĩ hạng IV)

Trạm y tế 01 Trung cấp Y sĩ
3

Công nghệ thông tin

(Chuyên viên)

Trung tâm Công nghệ thông tin 01 Cử nhân ngành Công nghệ thông tin Có kỹ năng quản trị hệ thống mạng, máy chủ, lập trình linux)

Hành chính tổng hợp

(Chuyên viên)

01 Cử nhân ngành Báo chí

- Ưu tiên nữ

- Có kinh nghiệm chụp ảnh, quay phim, xử lý hình ảnh.

- Có kỹ năng lấy tin, biên tập và đăng tin

4

Đào tạo

(Chuyên viên)

Khoa Giáo dục Mầm non 01 Cử nhân ngành Giáo dục Mầm non
5

Đào tạo

(Chuyên viên)

Khoa Toán - Ứng dụng 01 Thạc sĩ ngành Toán học và Ứng dụng
6

Kế toán

(Kế toán viên)

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 01 Cử nhân ngành Kế toán

Giám thị

(Chuyên viên)

01 Cử nhân

1.2. Khối chuyên môn

STT

Vị trí việc làm

(Chức danh nghề nghiệp)

Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Công nghệ thông tin 02 Thạc sĩ nước ngoài hoặc Nghiên cứu sinh trở lên ngành Tin học Có ít nhất 02 năm công tác giảng dạy
2

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Điện tử Viễn thông 02 Thạc sĩ nước ngoài hoặc Nghiên cứu sinh trở lên ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin
3

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Giáo dục Mầm non 02 Thạc sĩ trở lên ngành Giáo dục Mầm non
4

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất 02 Thạc sĩ Giáo dục thể chất (có bằng Cử nhân là Giáo dục Quốc phòng - An ninh) 01 người có đủ 02 bằng
5

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Giáo dục Tiểu học 01 Nghiên cứu sinh trở lên ngành Phương pháp dạy học Toán tiểu học
6

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Giáo dục 01 Nghiên cứu sinh trở lên ngành Tâm lí học Ưu tiên dưới 45 tuổi, hướng nghiên cứu tâm lí học lâm sàng
7

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Khoa học Môi trường 01 Tiến sĩ ngành Quản lý môi trường (Không khí), Kinh tế môi trường Là tác giả chính của bài báo SCI
01 Tiến sĩ ngành Môi trường

- Ưu tiên dưới 40 tuổi, tốt nghiệp nước ngoài, tác giả chính của ít nhất 02 công trình quốc tế

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty xử lý môi trường

8

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Luật 02 Thạc sĩ trở lên ngành Luật Ưu tiên dưới 35 tuổi
9

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Ngoại ngữ 02

Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học ứng dụng

(Applied Linguistics in English)

IELTS 7.5 trở lên hoặc Thạc sĩ nước ngoài
02 Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL)
10

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Nghệ thuật 01 Thạc sĩ ngành Sư phạm Thanh nhạc
11

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Quan hệ Quốc tế 01 Tiến sĩ ngành Quan hệ Quốc tế
01 Thạc sĩ ngành Du lịch
12

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Quản trị kinh doanh 03 Thạc sĩ nước ngoài hoặc Nghiên cứu sinh trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Logistics, Ngoại thương, Kinh tế Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy
13

Phó trưởng khoa

(Giảng viên hạng III)

Khoa Tài chính – Kế toán 01 Tiến sĩ ngành Kế toán

- Có kinh nghiệm làm Trưởng khoa và giảng dạy đại học

- Có Trung cấp lý luận chính trị

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

01 Tiến sĩ ngành Kế toán
01 Tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng
14

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Toán - Ứng dụng 01 Tiến sĩ ngành Toán giải tích, Khoa học máy tính, Toán kinh tế, Toán tài chính
15

Giảng viên

(Giảng viên hạng III)

Khoa Thư viện văn phòng 01 Thạc sĩ trở lên ngành Quản trị văn phòng Có 03 năm kinh nghiệm giảng dạy
16

Giáo viên

(Giáo viên THCS hạng III)

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 02 Cử nhân ngành Sư phạm Toán
01 Cử nhân ngành Giáo dục Thể chất
03 Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn
01 Cử nhân ngành Sư phạm Anh
01 Cử nhân ngành Sư phạm Địa lý
01 Cử nhân ngành Sư phạm Vật lý
17

Giáo viên

(Giáo viên tiểu học hạng IV)

Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn 05 Cử nhân ngành Sư phạm tiểu học
01 Cử nhân ngành Sư phạm Tin học
01 Cử nhân ngành Giáo dục Thể chất Ưu tiên có kinh nghiệm công tác Đội

1.3. Hợp đồng theo Nghị định 68

STT

Vị trí việc làm

(Chức danh nghề nghiệp)

Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1

Nhân viên kỹ thuật

(Nhân viên)

Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 02 Trung cấp ngành kỹ thuật Điện, Mộc
2

Nhân viên kỹ thuật

(Nhân viên)

Ký túc xá 01 Trung cấp ngành kỹ thuật Điện Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên trong công tác sửa chữa

1.4. Hợp đồng lao động

STT Vị trí việc làm Đơn vị SL Trình độ
chuyên môn
Yêu cầu khác
1 Nhân viên phục vụ Ký túc xá 02
2 Bảo mẫu Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn 08 Đã có kinh nghiệm

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Trường hợp được đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng kí dự tuyển.

2.2. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Tiêu chuẩn của các vị trí việc làm khối Hành chính và khối Chuyên môn

3.1. Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ Đại học trở lên

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Đối với giảng viên, giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Chức danh giảng viên, giáo viên ngành ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp

3.2. Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ Trung cấp

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.3. Lưu ý

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15/5/2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C) phải được cấp trước ngày 15/1/2020.

- Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 được công nhận tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

- Ứng viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự các thành phần sau:

1. Phiếu đăng kí dự tuyển.

2. Bản Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu)

3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (đối với ứng viên dự tuyển chức danh giảng viên).

4. Bản sao các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

5. Bản sao các minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Đại học Sài Gòn để nộp 01 bộ hồ sơ đã công chứng và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Lưu ý: Thí sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng kí dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng kí dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Hình thức và lệ phí tuyển dụng

5.1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển gồm 02 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

5.2. Lệ phí: 500.000 đồng .

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Người đăng ký xét tuyển viên chức nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật): Từ ngày 03 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 7 năm 2020.

+ Sáng: 8h00’ đến 11h30’.

+ Chiều: 14h00’ đến 17h00’.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5./.

Biểu mẫu - Tải tại đây

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204