Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ Tuyển dụng viên chức năm 2020 đối với trường Trung học Thực hành Sài Gòn và trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

Cập nhật ngày: 07-07-2020 | Lượt xem: 3842

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và số lượng hồ sơ ứng viên đã nộp tại 02 đơn vị là trường Trung học Thực hành Sài Gòn, trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn.

Nay trường Đại học Sài Gòn thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ của trường Trung học Thực hành Sài Gòn và trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn đến hết ngày 31/07/2020.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Người đăng ký xét tuyển viên chức nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính: Từ ngày 03 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204