Tổng hợp danh sách viên chức điều động năm 2016

Cập nhật ngày: 31-12-2016 | Lượt xem: 663

MSVC STT Họ Tên Chức vụ Từ đơn vị Đến đơn vị Hiệu lực từ ngày
11189 1 Nguyễn Trọng Đại Chuyên viên Khoa Điện tử - Viễn thông Khoa Sư phạm Kỹ thuật 01-04-2016
10581 2 Trần Minh Nhật Chuyên viên Ban Quản lý dự án Ban Hạ tầng cơ sở 16-04-2016
10109 3 Huỳnh Hồng Chuyên viên Ban Hạ tầng cơ sở Ban Quản lý dự án 16-04-2016
10854 4 Phù Quốc Quy Chuyên viên Khoa Toán - Ứng dụng Khoa Quản trị kinh doanh 16-06-2016
10512 5 Trần Quốc Thụy Chuyên viên Trung tâm Tin học Trung tâm Công nghệ thông tin 06-09-2016
10022 6 Đỗ Quang Tuấn Chuyên viên Trung tâm Tin học Trung tâm Công nghệ thông tin 06-09-2016
10087 7 Phạm Quang Vinh Chuyên viên Trung tâm Tin học Trung tâm Công nghệ thông tin 06-09-2016
10848 8 Trương Hữu Lợi Chuyên viên Trung tâm Tin học Trung tâm Công nghệ thông tin 06-09-2016
10410 9 Phạm Khánh Hương Chuyên viên Khoa Thư viện - Văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin 08-09-2016
10638 10 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên Phòng Thanh tra Phòng Thanh tra - Pháp chế 08-09-2016
10673 11 Vũ Xuân Chuyên viên Phòng Thanh tra Phòng Thanh tra - Pháp chế 08-09-2016
10652 12 Vũ Thị Thúy Chuyên viên Khoa Khoa học Môi trường Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 13-09-2016
10684 13 Nguyễn Hữu Phước Chuyên viên Ban Hạ tầng cơ sở Phòng Tổ chức Cán bộ 01-11-2016
11029 14 Trương Đức Bình Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp 21-10-2016
10979 15 Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp 21-10-2016
10937 16 Lã Trường Thịnh Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp 21-10-2016
10979 17 Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp Phòng Thanh tra 02-11-2016
10820 18 Huỳnh Thanh Trung Chuyên viên Khoa Giáo dục Ban Hạ tầng cơ sở 01-11-2016
10035 19 Nguyễn Phúc Chánh Chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên Ký túc xá 16-11-2016
10050 20 Trần Ngọc Ánh Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
10552 21 Huỳnh Duy Hải Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
10053 22 Trần Thắng Thành Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
10055 23 Nguyễn Ngọc Uyển Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
10751 24 Nguyễn Thanh Nga Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
10554 25 Trần Thị Hồng Trinh Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
11014 26 Nguyễn Quốc Thắng Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
10966 27 La Thanh Hùng Chuyên viên, Bí thư Đoàn trường Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
11065 28 Tào Hữu Đạt Chuyên viên, Phó Bí thư Đoàn trường Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
11094 29 Nguyễn Thu Thủy Chuyên viên, Phó Bí thư Đoàn trường Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
11291 30 Nguyễn Phú Thịnh Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - sinh viên Phòng Công tác sinh viên 14-11-2016
10085 31 Nguyễn Hữu Trọng Chuyên viên Phòng Thiết bị - Phương tiện dạy học Trung tâm Công nghệ thông tin 23-11-2016
10084 32 Trần Quang Tiến Chuyên viên trung tâm Thông tin - truyền thông và Phát triển giáo dục Trung tâm Công nghệ thông tin 23-11-2016
10087 33 Phạm Quang Vinh Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin Phòng Đào tạo sau đại học 23-11-2016
11095 34 Phạm Hải Châu Chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên Khoa Quản trị kinh doanh 01-12-2016

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204