Tổng hợp danh sách viên chức điều động năm 2017

Cập nhật ngày: 31-12-2017 | Lượt xem: 706

MSVC STT Họ Tên Chức vụ Từ đơn vị Đến đơn vị Hiệu lực từ ngày
10695 1 Hán Thành Trung Chuyên viên Trung tâm Học liệu Khoa Giáo dục Tiểu học 01-02-2017
11072 2 Tạ Quang Sơn Chuyên viên Phòng Đào tạo sau đại học Khoa Toán - Ứng dụng 01-03-2017
11300 3 Nguyễn Thị Phượng Liên Trợ giảng Khoa Khoa học Môi trường Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên 01-04-2017
10012 4 Lý Kiều Hưng Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Khoa Giáo dục 16-03-2017
10601 5 Trần Đình Nghĩa Chuyên viên Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Phòng Tổ chức Cán bộ 23-03-2017
  6 Trần Thị Thùy Dương Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế và Doanh nghiệp Trung tâm Đào tạo Quốc tế 30-03-2017
10944 7 Nguyễn Võ Lam Giang Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục 12-04-2017
11094 8 Nguyễn Thu Thủy Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 28-07-2017
11065 9 Tào Hữu Đạt Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 28-07-2017
11167 10 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên Phòng Đào tạo sau đại học Khoa Giáo dục Chính trị 01-08-2017
10715 11 Đặng Trung Nam Chuyên viên Trung tâm Hướng dẫn du lịch Khoa Ngoại Ngữ 01-08-2017
10626 12 Đoàn Xuân Tấn Bảo vệ Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Ban Quản lý Dự án 04-08-2017
  13 Nguyễn Quang Hoàng Bảo vệ Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Ban Quản lý Dự án 04-08-2017
10626 14 Đoàn Xuân Tấn Bảo vệ Ban Quản lý dự án Ban Hạ tầng cơ sở 07-08-2017
  15 Nguyễn Quang Hoàng Bảo vệ Ban Quản lý dự án Ban Hạ tầng cơ sở 07-08-2017
  16 Huỳnh Phan Minh Tâm Chuyên viên Khoa Quan hệ quốc tế Văn phòng 15-09-2017
10751 17 Nguyễn Thanh Nga Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 15-09-2017
10746 18 Đào Minh Hải Chuyên viên Khoa Công nghệ Thông tin Văn phòng 15-09-2017
11102 19 Nguyễn Hồng Hoàng Anh Chuyên viên Khoa Luật Phòng Thanh tra - Pháp chế 01-10-2017
11342 20 Đoàn Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên Khoa Giáo dục Chính trị Văn phòng 11-11-2017
10762 21 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên Khoa Khoa học Môi trường Khoa Nghệ thuật 11-12-2017
11353 22 Lê Ngọc Kim Ngân Chuyên viên Khoa Ngoại ngữ Khoa Công nghệ thông tin 15-12-2017
11340 23 Ngô Thị Mai Hạnh Chuyên viên Khoa Nghệ thuật Phòng Tổ chức Cán bộ 15-12-2017

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204