Tổng hợp danh sách viên chức điều động năm 2018

Cập nhật ngày: 31-12-2018 | Lượt xem: 640

MSVC STT Họ Tên Chức vụ Từ đơn vị Đến đơn vị Hiệu lực từ ngày
10683 1 Lê Minh Triết Chuyên viên Ban Hạ tầng cơ sở Trung tâm Công nghệ thông tin 01-01-2018
11074 2 Nguyễn Đăng Thuấn Giảng viên Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên Phòng Đào tạo  15-01-2018
11256 3 Châu Ngọc Mai Chuyên viên Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục 15-01-2018
  4 Nguyễn Hoàng Duy Bảo vệ Ban Hạ tầng cơ sở Ký túc xá 01-04-2018
11265 5 Tô Thị Huỳnh Nga Chuyên viên Trung tâm Học liệu Phòng Đào tạo  16-04-2018
  6 Phạm Hải  Châu Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh Khoa Tài chính Kế toán 01-07-2018
  7 Phan Ngọc Tùng Bảo vệ Ban Hạ tầng cơ sở Ký túc xá 01-06-2018
11112 8 Lâm Hoàng Thúy Hạnh Chuyên viên TTTTTT và PTGD Phòng Quản lý khoa học 01-06-2018
11113 9 Bùi Thị Hoàng Phúc Chuyên viên TTTTTT và PTGD Phòng Quản lý khoa học 01-06-2018
10694 10 Nguyễn Phước  Lâm Chuyên viên TTTTTT và PTGD Phòng Quản lý khoa học 01-06-2018
  11 Nguyễn Minh Thi Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Điện tử viễn thông 15-06-2018
11094 12 Nguyễn Thu  Thủy Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Văn phòng 18-06-2018
11294 13 Trần Thị Kim  Tuyến Giảng viên Khoa Thư viện - Văn phòng Khoa Ngoại ngữ 09-07-2018
10816 14 Phạm Thị Thu Ly Chuyên viên Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên Phòng Thiết bị 01-08-2018
10095 15 Mai Ngọc Dũng Chuyên viên Trung tâm Học liệu Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên 01-08-2018
11318 16 Hà Nguyễn Tuyết Minh Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp Trung tâm Đào tạo Quốc tế 13-08-2018
10596 17 Lê Đình Thắng Chuyên viên  Khoa Tài chính - Kế toán Phòng Đào tạo sau đại học 21-08-2018
10606 18 Bùi Thị Giáng  Hương Chuyên viên   Văn phòng Đảng ủy thuộc Văn phòng Khoa Giáo dục Mầm non 05-09-2018
10553 19 Trần Thị Hồng  Nhung Chuyên viên  Phòng Đào tạo Sau Đại học Khoa Giáo dục Tiểu học 06-09-2018
10633 20 Lê Cao  Sơn Nhân viên Ban Hạ tầng Cơ sở Khoa Công nghệ Thông tin 17-09-2018
10711 21 Ngô Hữu  Thanh Chuyên viên Khoa Công nghệ Thông tin Phòng Đào tạo Sau Đại học 17-09-2018
  22 Nguyễn Quang  Hoàng Bảo vệ Ban Quản lý Dự án Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 24-09-2018
10626 23 Đoàn Xuân  Tấn Bảo vệ Ban Quản lý Dự án Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 24-09-2018
11342 24 Đoàn Thị Mỹ  Hạnh Chuyên viên  Văn phòng Khoa Giáo dục Chính trị 25-10-2018
  25 Nguyễn Thị Hoài  Lê Chuyên viên  Ban Quản lý Dự án Khoa Nghệ thuật 29-10-2018
11094 26 Nguyễn Thu  Thủy Chuyên viên  Văn phòng Phòng Tổ chức Cán bộ 26-10-2018
11189 27 Nguyễn Trọng  Đại Chuyên viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật Khoa Nghệ thuật 23-11-2018
10626 28 Đoàn Xuân  Tấn Bảo vệ  Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Ban Hạ tầng Cơ sở 01-12-2018
  29 Huỳnh Ngọc Nhựt  Minh Bảo vệ  Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Ban Hạ tầng Cơ sở 01-12-2018

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204