Tổng hợp danh sách viên chức điều động năm 2019

Cập nhật ngày: 31-12-2019 | Lượt xem: 664

MSVC STT Họ Tên Chức vụ Từ đơn vị Đến đơn vị Hiệu lực từ ngày
11413 1 Nguyễn Thị Mỹ  Dung Giảng viên Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên Phòng Đào tạo sau đại học 25-03-2019
10077 2 Nguyễn Anh Minh Chuyên viên Ban Hạ tầng cơ sở Trường Trung học Thực hành Sài Gòn 07-05-2019
10639 3 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Chuyên viên Ban Quản lý dự án Khoa Quan hệ quốc tế 01-06-2019
11424 4 Phạm Thái Phương Tuyền Chuyên viên Ban Quản lý dự án Khoa Quản trị Kinh doanh 01-06-2019
11425 5 Lê Hồng  Hạnh Chuyên viên Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn 26-06-2019
10693 6 Huỳnh Nguyễn Hoàng Chuyên viên Trung tâm Học liệu Phòng Thanh tra - Pháp chế 01-07-2019
10250 7 Phạm Kim Oanh Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 03-07-2019
11421 8 Hoàng Thị Chuyên viên Trung tâm Học liệu Văn phòng (Bộ phận công đoàn) 01-07-2019
11410 9 Lê Văn Hùng Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Ký túc xá 08-07-2019
10586 10 Dương Hoàng Tín Nhân viên bảo vệ Ban Hạ tầng cơ sở Ký túc xá 09-09-2019
10626 11 Đoàn Xuân Tấn Nhân viên bảo vệ Ban Hạ tầng cơ sở Ký túc xá 09-09-2019
10694 12 Nguyễn Phước  Lâm Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học  Phòng Đào tạo sau Đại học 09-09-2019
11456 13 Trương Thị Hòa Lan Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên 10-10-2019
10377 14 Đặng Hồng Duyên Chuyên viên Khoa Nghệ thuật Khoa Môi trường 01-11-2019
11457 15 Nguyễn Thị Minh Thu Chuyên viên Văn phòng Khoa Môi trường 01-11-2019
10747 16 Huỳnh Thanh Hiếu Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học Phòng Quản lý khoa học 01-11-2019
10770 17 Đào Thanh  Vũ Chuyên viên Khoa Môi trường Phòng Thiết bị 11-12-2019
11338 18 Trần Thế Anh  Huy Chuyên viên Khoa Môi trường Phòng Thiết bị 11-12-2019
10851 19 Trần Minh  Quyền Chuyên viên Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên Phòng Thiết bị 11-12-2019
10853 20 Nguyễn Văn  Thắng Chuyên viên Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên Phòng Thiết bị 11-12-2019
11397 21 Nguyễn Văn  Duy Chuyên viên Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên Phòng Thiết bị 11-12-2019

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204