Tổng hợp danh sách viên chức điều động năm 2020

Cập nhật ngày: 11-11-2020 | Lượt xem: 943

MSVC STT Họ Tên Chức vụ Từ đơn vị Đến đơn vị Hiệu lực từ ngày
10192 1 Tạ Quang Trung Giảng viên Khoa SPKHXH Khoa QHQT 01-01-2020
11428 2 Hồ Nguyễn Phú Bảo Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế Khoa Công nghệ thông tin 01-01-2020
11267 3 Nguyễn Thái Châu Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học Phòng Quản lý khoa học 15-01-2020
11464 4 Đặng Thanh An Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Văn phòng 15-02-2020
11088 5 Bùi Mỹ Ngọc Y sĩ  Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Trạm Y tế 10-03-2020
10735 6 Nguyễn Hoàng Duy Nhân viên bảo vệ Ký túc xá Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng 07-05-2020
10608 7 Bùi Đại  Dương Chuyên viên Ký túc xá Phòng Thiết bị 07-05-2020
10587 8 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nhân viên phục vụ Ban Quản lý Dự án và Hạ tầng Ký túc xá 01-06-2020
10711 9 Ngô Hữu Thanh Chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học Khoa Luật 01-07-2020
10611 10 Nguyễn Huy Hoàng Phi Chuyên viên Khoa Khoa học Môi trường Phòng Đào tạo sau Đại học 14-07-2020
11161 11 Phan Thị Kiều Trang Chuyên viên Khoa Điện tử Viễn thông Khoa Khoa học Môi trường 14-07-2020
10409 12 Phạm Hoàng Vương Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh Khoa Công nghệ thông tin 01-08-2020
11271 13 Nguyễn Thị Hồng Anh Giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông Khoa Công nghệ thông tin 01-08-2020
10054 14 Lê Thị Diễm Thúy Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Văn phòng 01-10-2020
11318 15 Hà Nguyễn Tuyết Minh Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế Khoa Ngoại ngữ 15-10-2020
10856 16 Lê Thị Hòa Dịu Chuyên viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật Khoa Khoa học Môi trường 19-10-2020
10201 17 Trần Ngọc Cẩn Giảng viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật Khoa Giáo dục 01-11-2020

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204