Bảo hiểm tai nạn năm 2021 (từ ngày 29/10/2020 đến 28/10/2021)

Cập nhật ngày: 03-03-2021 | Lượt xem: 1214

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm. (tải tại đây)

2. Biên bản tai nạn (tải tại đây)

   - Tai nạn lao động: Bản tường trình tai nạn có xác nhận của chủ sử dụng lao động.

   - Tai nạn sinh hoạt: Bản tường trình tai nạn của người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng

   - Tai nạn giao thông: 

         + Biên bản tai nạn xác nhận bởi công an hay chính quyền địa phương

         + Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan (trường hợp không có biên bản của công an)

         + Bản sao y (2 mặt) giấy phép lái xe, giấy đăng kí xe.

3. Bản sao y Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có)

4. Bản sao y sổ khám bệnh/ Phiếu khám bệnh (có ghi tên cơ sở y tế và có đóng dấu hợp lệ của cơ sở y tế, có chẩn đoán và kết luận của bác sĩ, chữ kí bác sĩ).

5. Bản sao y Chỉ định và kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp x-quang... (nếu bác sĩ chỉ định, đặc biệt trong trường hợp gãy xương)

6. Bản sao y biên lai, hóa dơn chi phí chụp chiếu, xét nghiệm, siêu âm... (nếu có).

7. Giấy chứng tử và giấy ủy quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204