Danh sách các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2022

Cập nhật ngày: 30-11-2022 | Lượt xem: 998

I Khối phòng, ban, trung tâm II. Khoa chuyên môn III. Đơn vị trực thuộc
1 Phòng Công tác sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin Viện Công nghệ môi trường - Năng lượng
2 Phòng Đào Tạo Khoa Giáo dục Chính trị Trường trung học Thực hành Sài Gòn
3 Phòng Giáo dục thường xuyên Khoa Giáo dục Mầm non Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn
4 Văn phòng Khoa Môi trường  
5 Phòng Kế hoạch - Tài Chính Khoa Nghệ Thuật  
6 Phòng Khảo thí và ĐBCLGD Khoa Ngoại ngữ  
7 Phòng Quản lý khoa học Khoa Quản trị kinh doanh  
8 Phòng Đào tạo Sau đại học Khoa Giáo dục  
9 Phòng Thiết bị Khoa Giáo dục Tiểu học  
10 Phòng Thanh tra - Pháp chế Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên  
11 Phòng Tổ chức Cán bộ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội  
12

Phòng Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

(Đổi tên theo QĐ số 2152/QĐ-ĐHSG ngày 21/9/2022)

Khoa Tài chính - Kế toán  
13 Ban Quản lý dự án và Hạ tầng Khoa Thư viện Văn phòng  
14 Trung tâm Công nghệ thông tin Khoa Văn hóa và Du lịch  
15 Trung tâm Học liệu Khoa Luật  
16 Trung tâm Ngoại Ngữ Khoa Toán - Ứng dụng  
17

Trung tâm Tổ chức sự kiện và Du lịch

(Đổi tên theo QĐ số 2151/QĐ-ĐHSG ngày 21/9/2022)

Khoa Điện tử Viễn thông  
18

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

(Đổi tên theo QĐ số 2150/QĐ-ĐHSG ngày 21/9/2022)

Khoa Giáo dục Quốc Phòng - An ninh & GDTC  
19 Trung tâm Thông tin - Truyền thông và Phát triển giáo dục    
20 Trung tâm Khảo thí    
21 Trạm Y tế    
22 Ký Túc xá    

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204