Thông báo lịch kiểm tra kiến thức chung về quản lý nhà nước cho ứng viên tuyển dụng

Cập nhật ngày: 23-12-2016 | Lượt xem: 540

1. Thời gian thi: 8 giờ 00 sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: Phòng HB.305 khu Hiệu bộ Cơ sở chính Trường Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM)

3. Môn thi: Kiểm tra kiến thức chung về quản lý nhà nước.

4. Hình thức thi: Tự luận (đề đóng)

5. Lệ phí xét tuyển và kiểm tra kiến thức được thu trong buổi sáng Chủ nhật.

6. Tài liệu ôn thi (nhấn vào liên kết để tải file)

Luật Viên chức số 58/2010/QH12

Luật Giáo dục đại học số 08/2013/QH13

Điều lệ Trường Đại học số 70/2014/QĐ-TTg

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204