Thông báo bổ sung đối tượng ưu tiên trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2

Cập nhật ngày: 10-01-2024 | Lượt xem: 3356

Trường Đại học Sài Gòn thông báo bổ sung đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 như sau:

“Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2”.

Theo đó, cán bộ công đoàn bao gồm: Tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp; ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, thành viên các ban quần chúng của công đoàn các cấp thông qua bầu cử hoặc cấp công đoàn có thẩm quyền chỉ định. Cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy của công đoàn các cấp.

Ứng viên đủ điều kiện dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 bổ sung minh chứng nếu thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên qua địa chỉ thư điện tử p_tccb@sgu.edu.vn (file scan minh chứng) từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 22 tháng 01 năm 2024.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trường Đại học Sài Gòn (qua Phòng Tổ chức Cán bộ, điện thoại (028) 38.352.314)./.

         (Xem chi tiết Thông báo tại đây)

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204