Thủ tục xin trở lại công tác

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 1398

1. Đối tượng:

  • Viên chức nghỉ không lương
  • Viên chức đi học nước ngoài hết thời hạn cho phép

2. Hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin trở lại công tác (theo mẫu), có xác nhận của đơn vị 
  • Quyết định nghỉ việc không hưởng lương/ đi nước ngoài
  • Viên chức gửi về phòng TCCB trước 30 ngày trước khi trở lại công tác 

3. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

4. Kết quả: Quyết định (02 bản)

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204