Thủ tục xin chuyển công tác sang đơn vị khác

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 2109

1. Đối tượng: viên chức đang công tác tại trường

2. Hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin thuyên chuyển có ý kiến của Trưởng đơn vị
  • Văn bản đồng ý của đơn vị chuyển đến
  • Cá nhân nộp hồ sơ trước 30 ngày tính đến thời điểm thuyên chuyển.

3. Căn cứ xét duyệt

  • Biên chế nhân sự của các đơn vị trực thuộc
  • Vị trí việc làm
  • Tiêu chuẩn chức danh theo quy định hiện hành

4. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

 Đơn xin chuyển công tác (mẫu gợi ý) tải tại đây

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204