Thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 7221

Tiêu chí

Nội dung

Đối tượng

Viên chức thuộc các đối tượng sau đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp:

- Viên chức mới được tuyển dụng, bao gồm viên chức phải thực hiện chế độ tập sự và viên chức được miễn chế độ tập sự (Nhóm 1);

- Viên chức đang công tác tại Trường hoặc được tiếp nhận hoặc chuyển công tác về Trường, có thay đổi về vị trí việc làm và ngạch viên chức đã được bổ nhiệm trước đây (Nhóm 2).

Hồ sơ

A. Nhóm 1:

1. Công văn đề nghị của đơn vị (Mẫu gợi ý 01/CV-CDNN).

2. Đơn đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu 02/ĐĐN-CDNN).

3. Quyển “Lý lịch viên chức” kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ (Mẫu HS01-VC/BNV).

4. Sơ yếu lý lịch viên chức kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ (Mẫu HS02-VC/BNV).

5. Bản sao giấy khai sinh.

6. Bản chính Phiếu lý lịch tư pháp số 01 (bổ sung nếu thời điểm tuyển dụng chưa nộp).

7. Giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất (bản chính, không quá 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).

8. Bản sao giấy tờ liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Văn bằng chuyên môn, bảng điểm, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ (bổ sung các giấy tờ phát sinh thêm sau thời điểm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng).

9. Bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (nếu có).

10. Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm: Giảng viên đại học, Giáo viên THPT/Giáo viên THCS/Giáo viên Tiểu học/Chuyên viên/Kế toán viên… hạng I/II/III.

11. Bản sao CMND/CCCD (có chứng thực, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Lưu ý: Đối với viên chức đang thực hiện chế độ tập sự, thực hiện thêm Thủ tục công nhận hoàn thành tập sự.

B. Nhóm 2:

1. Công văn đề nghị của đơn vị (Mẫu gợi ý 01/CV-CDNN).

2. Đơn đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức (Mẫu 02/ĐĐN-CDNN).

3. Bản sao giấy tờ liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Văn bằng chuyên môn, bảng điểm, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ (bổ sung các giấy tờ phát sinh trong thời gian công tác tại Trường).

4. Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm: Giảng viên đại học, Giáo viên THPT/Giáo viên THCS/Giáo viên Tiểu học/Chuyên viên/Kế toán viên… hạng I/II/III.

Lưu ý: Đối với viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ trợ giảng, thực hiện thêm Thủ tục công nhận hoàn thành nhiệm vụ trợ giảng.

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204