Thủ tục xin đi dự hội thảo, hội nghị

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 1665

1. Đối tượng

  • Áp dụng cho viên chức có bài viết được chấp thuận đăng trong hội thảo/ hội nghị
  • Mỗi viên chức được tham dự 01 lần trong một năm học.

2. Hồ sơ và quy trình thực hiện:

  • Viên chức thực hiện hồ sơ theo hướng dẫn của phòng Quản lý khoa học
  • Phòng Quản lý khoa học gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ

3. Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ từ phòng QLKH

4. Hồ sơ kết quả: Quyết định (02 bản) + Giấy đi đường (01 bản)

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204