Thủ tục nghỉ phép hằng năm

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 5233

1. Đối tượng và thời gian nghỉ phép

 • Áp dụng cho viên chức đang công tác tại trường Đại học Sài Gòn.
 • Trường hợp cán bộ, viên chức nghỉ phép để đi thăm tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con được thanh toán chế độ tàu xe đi phép theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của nhà trường.
 • Cán bộ, viên chức được nghỉ phép 12 ngày/năm không kể thời gian đi lại, thứ 7, chủ nhật, lễ.
 • Đối với giảng viên, giáo viên phép năm được tính trong thời gian nghỉ hè
 • Chế độ phép được giải quyết trong năm, không giải quyết chế độ phép của năm trước.

2. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin nghỉ phép đi trong nước
 • Ý kiến chấp thuận của Thủ trưởng đơn vị.
 • Viên chức là đảng viên đi nước ngoài có thêm ý kiến của chi bộ và đảng ủy
 • Nếu Trưởng đơn vị nghỉ phép thì thực hiện Giấy ủy quyềncho Phó Trưởng đơn vị trong thời gian nghỉ phép

3. Quy trình thực hiện

 • Viên chức thực hiện Đơn xin nghỉ phép
 • Trình lãnh đạo đơn vị có ý kiến (đối với các trưởng đơn vị xin nghỉ phép thì trình Trưởng phòng Tổ chức cán bộ).
 • Viên chức nghỉ phép đi nước ngoài nếu là đảng viên thì xin ý kiến của Chi bộ và Đảng ủy.
 • Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện cấp giấy nghỉ phép/Quyết định đi nước ngoài

4. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc

5. Kết quả: Giấy nghỉ phép / Quyết định đi nước ngoài (01 bản)

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204