Thủ tục xác nhận công tác

Cập nhật ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 2327

1. Đối tượng:

  • Viên chức đang công tác tại trường

2. Các thông tin xác nhận bao gồm:

  • Xác nhận là giảng viên; thâm niên công tác; hệ số lương
  • Xác nhận quan hệ con, cháu.

3. Hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin xác nhận (biểu mẫu đính kèm bên dưới)
  • Các bản sao hồ sơ minh chứng liên quan

4. Quy trình thực hiện:

  • CBVC tải mẫu đơn, điền đầy đủ thông tin và gửi về phòng TCCB.
  • P.TCCB xác minh thông tin trong hồ sơ lưu.

5. Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc

6. Kết quả: 01 bản đơn xác nhận

Đính kèm:

Don xac nhan cong tac.doc

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204