Chế độ bảo hiểm tai nạn cho CBVC

Cập nhật ngày: 21-08-2017 | Lượt xem: 1548

1. Đối tượng: Viên chức cần giải quyết chế độ BHTN

2. Hồ sơ gồm:

Đơn yêu cầu bồi thường của Công ty BSH An Giang (theo mẫu)

3. Quy trình thực hiện:

  • CBVC báo tên về phòng TCCB để phòng kiểm tra đối chiếu lại danh sách đóng BHTN tự nguyện.
  • CBVC đến phòng TCCB nhận mẫu đơn (nếu có tên trong danh sách đóng BHTN), điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn.
  • Chuyên viên tiếp nhận đơn, kiểm tra thông tin và thực hiện thủ tục bảo hiểm tai nạn cho CBVC.

4. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ. (Có thể trên 15 ngày đối với tai nạn có mức độ nghiêm trọng)

5. Hồ sơ kết quả: CBVC nhận tiền bồi hoàn tại phòng TCCB.

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204