Hợp đồng thỉnh giảng

Cập nhật ngày: 21-08-2017 | Lượt xem: 3641

1. Đối tượng: Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng trong Trường và ngoài Trường.

2. Hồ sơ gồm:

 • Lý lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan công tác không quá 01 năm)
 • Bản sao sổ hộ khẩu (không quá 06 tháng)
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước (không quá 06 tháng)
 • Bản sao bằng cấp đúng chuyên môn với học phần được mời thỉnh giảng.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 01 năm)
 • Thông tin tài khoản ngân hàng, mã số thuế cá nhân

3. Quy trình thực hiện:

 • Các khoa tổng hợp danh sách đề nghị thỉnh giảng về phòng Đào tạo và hồ sơ của GV thỉnh giảng về phòng Tổ chức Cán bộ
 • Nhà trường họp xét duyệt kế hoạch năm học cho từng năm học.
 • Phòng Đào tạo gửi danh sách đã được duyệt thỉnh giảng giảng viên về phòng Tổ chức Cán bộ.
 • Trường THTH Sài gòn gửi danh sách đã được duyệt thỉnh giảng giáo viên về phòng Tổ chức Cán bộ.
 • Phòng TCCB in HĐTG theo danh sách đã duyệt của Nhà trường.
 • Các khoa nhận HĐTG tại phòng TCCB để đưa giảng viên và giáo viên ký Đại diện bên B
 • Các khoa gửi lại HĐTG cho phòng TCCB để Trưởng phòng TCCB ký Đại diện bên A
 • Phòng TCCB hoàn tất hồ sơ và gửi phòng Kế hoạch – Tài chính để làm thủ tục chuyển tiền qua tài khoản

4. Thời gian thực hiện: In hợp đồng (tuần dạy thứ 03), Thanh toán (tuần dạy thứ 6)

5. Hồ sơ kết quả: Hợp đồng thỉnh giảng (04 bản).

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204