Triển khai thực hiện rà soát quá trình đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức

Cập nhật ngày: 15-12-2017 | Lượt xem: 1855

Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sài Gòn thông báo đến các đơn vị về việc triển khai thực hiện rà soát quá trình đóng bảo hiểm xã hội đối với viên chức, như sau:

A- Nội dung thực hiện rà soát quá trình đóng BHXH: Công văn 3182/ĐHSG ngày 12/12/2017

* Một số lưu ý [cập nhật mới]:

- Cách ghi Nội dung đề nghị điều chỉnh và thiếu quá trình đóng trong Mẫu số 3 (Bấm vào đây để tải file tham khảo)

- Khi phát Mẫu số 3 các đơn vị nhắc viên chức ghi bổ sung thêm tiêu thức "Nơi cấp giấy khai sinh" vào dưới hàng "Số CMND/căn cước/hộ chiếu: ......" trong cột "Nội dung đề nghị điều chỉnh" (xem chi tiết trong Công văn 937/BHXH-CST).

- Dữ liệu Mẫu số 3 hiện tại chỉ thể hiện từ năm 1995 trở lại đây, và trường hợp chuyển từ nơi làm việc khác về trường nhưng bị thiếu quá trình đóng BHXH trên Mẫu số 3, nếu đã có dữ liệu được ghi hoặc chốt trong sổ BHXH thì ghi chú phía cuối Mẫu số 3  là: Đề nghị BHXH TP.HCM bổ sung quá trình đóng từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ..., sau này BHXH TP sẽ căn cứ vào dữ liệu ghi trong sổ để cập nhật lại.

- Khi nhận Mẫu số 3, nếu phát hiện có lẫn phiếu của người khác đơn vị thì chuyển trả lại cho P. TCCB.

- Trường hợp viên chức có từ 2 sổ BHXH trở lên phải làm thủ tục để gộp sổ.

B- Một số văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh:

1/. Công văn 3118_BHXH_CST ngày 26/12/2016

2/. Công văn 568/BHXH-CST ngày 23/3/2017

3/. Công văn 937/BHXH-CST ngày 11/5/2017

4/. Công văn 1919/BHXH-CST ngày 12/9/2017

C- Biểu mẫu:

Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 3 - bổ sung)

D- Hướng dẫn tra cứu:

1/. Tra cứu quá trình tham gia BHXH

2/. Hướng dẫn sử dụng, tra cứu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mẫu C12-TS (Hiện tại trang này đang bị lỗi nên không cài đặt, tra cứu được)

- Mã đơn vị của Trường ĐH Sài Gòn là: HZ0184Z

Tải cài đặt Plugin để ký số tại đây

Tra cứu mã số thuế cá nhân

E- Cổng thông tin điện tử một số cơ quan bảo hiểm xã hội:

1/. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2/. Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

3/. Diễn đàn hỏi đáp Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng - nhiệm vụ:

a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.


Liên hệ
02838 352 314

Phòng HB203, HB204