Thông báo

13 2022-07-15 07:36:22

Form gửi báo cáo của các chi bộ

- Mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng

- Link chi bộ gửi báo báo định kỳ qua google form tại địa chỉ: https://forms.gle/FNJ9n9jxn4adFqnY7