Số liệu công khai

#Tên mẫu số liệuSố báo cáoNgày cập nhật
1Số liệu giảng viên[ 1] Xem30/06/2022
2Số liệu viên chức15/11/2001
3Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010[ 11] Xem15/12/2000