Số liệu công khai

#Tên mẫu số liệuSố báo cáoNgày cập nhật
1Số liệu giảng viên[ 1] Xem30/06/2022
2Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 2022[ 5] Xem31/12/2018
3Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010[ 11] Xem15/12/2000