Giới thiệu

2986 15/08/2017

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Theo dõi, quản lý công tác tổ chức, nhân sự của trường Đại học Sài Gòn.
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ hưu, nghỉ việc, nâng lương... đối với cán bộ, viên chức đang công tác tại trường; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ của nhà trường.
  • Liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các công tác tổ chức, nhân sự có liên quan.
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức.
  • Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác tư tưởng, chính trị cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên của nhà trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của nhà trường.

Thành tích:

  • Là đơn vị liên tục được công nhận là Tập thể Lao động giỏi cấp Trường, cấp thành phố. Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Chi bộ trong sạch vững mạnh.
  • Bằng khen "Chi bộ trong sạch, vững mạnh" 03 năm liền của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.
  • Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" năm 2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh·

Đội ngũ nhân sự: 10

 TT Họ tên Chức vụ Công việc phụ trách
1 Cao Thái Phương Thanh  Trưởng phòng  
Cao Minh Thành  Phó trưởng phòng  
Phạm Thị Thủy Phó trưởng phòng  
4 Phan Anh Huy Chủ tịch Công đoàn BP  
5 Ngô Thị Mai Hạnh Chuyên viên  
6 Nguyễn Trần Tiến Chuyên viên  
7 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên  
8 Nguyễn Hữu Phước Chuyên viên  
9 Nguyễn Thu Thủy Chuyên viên  
10 Hoàng Thị Lan Hương Chuyên viên