Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 2022

Ngày thống kê: 31/12/2018

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1CT Hội đồng Trường11
2 Ban giám hiệu41211
3 Lãnh đạo các đơn vị8528730435
4 Giảng viên4412172111828814
5 Giáo viên Trung học794224514
6 Giáo viên tiểu học
7 Chuyên viên2091278411681
8 Nhân viên7729751253
9 Tổng80641521118396188171353