Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 2022

Ngày thống kê: 31/12/2019

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1CT Hội đồng Trường11
2 Ban giám hiệu3121
3 Lãnh đạo các đơn vị94311032475
4 Giảng viên447221291272838
5 Giáo viên Trung học754021513
6 Giáo viên tiểu học1111119
7 Chuyên viên220133891274
8 Nhân viên7427841052
9 Tổng82743229128394203111052