Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 2022

Ngày thống kê: 31/12/2020

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1CT Hội đồng Trường11
2 Ban giám hiệu4122
3 Lãnh đạo các đơn vị96301234482
4 Giảng viên4542301361412697
5 Giáo viên Trung học824630493
6 Giáo viên tiểu học17161115
7 Chuyên viên2251301051173
8 Nhân viên6423441244
9 Tổng842445136142405192101244