Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 2022

Ngày thống kê: 30/10/2022

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1CT Hội đồng Trường11
2 Ban giám hiệu4131
3 Lãnh đạo các đơn vị93351036434
4 Giảng viên4662352371492771
5 Giáo viên Trung học94553361
6 Giáo viên tiểu học28251126
7 Chuyên viên2221301091103
8 Nhân viên60200102939
9 Tổng8704652371504202085939