Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2018 - 2022

Ngày thống kê: 31/12/2021

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1CT Hội đồng Trường11
2 Ban giám hiệu3112
3 Lãnh đạo các đơn vị85291131412
4 Giảng viên4672341361402864
5 Giáo viên Trung học96573362
6 Giáo viên tiểu học24221221
7 Chuyên viên2201291061122
8 Nhân viên88391161556
9 Tổng89548113614142721091556