Kết quả tuyển dụng

1590 29/02/2024

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 - Lần 1

Trường Đại học Sài Gòn thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 đợt 2 - lần 1.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)