Thủ tục hành chính

Hợp đồng thỉnh giảng


1. Đối tượng

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

1. Đối tượng: Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng trong Trường và ngoài Trường.

2. Hồ sơ gồm:

 • Lý lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan công tác không quá 01 năm)
 • Bản sao sổ hộ khẩu (không quá 06 tháng)
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước (không quá 06 tháng)
 • Bản sao bằng cấp đúng chuyên môn với học phần được mời thỉnh giảng.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 01 năm)
 • Thông tin tài khoản ngân hàng, mã số thuế cá nhân

3. Quy trình thực hiện:

 • Các khoa tổng hợp danh sách đề nghị thỉnh giảng về phòng Đào tạo và hồ sơ của GV thỉnh giảng về phòng Tổ chức Cán bộ
 • Nhà trường họp xét duyệt kế hoạch năm học cho từng năm học.
 • Phòng Đào tạo gửi danh sách đã được duyệt thỉnh giảng giảng viên về phòng Tổ chức Cán bộ.
 • Trường THTH Sài gòn gửi danh sách đã được duyệt thỉnh giảng giáo viên về phòng Tổ chức Cán bộ.
 • Phòng TCCB in HĐTG theo danh sách đã duyệt của Nhà trường.
 • Các khoa nhận HĐTG tại phòng TCCB để đưa giảng viên và giáo viên ký Đại diện bên B
 • Các khoa gửi lại HĐTG cho phòng TCCB để Trưởng phòng TCCB ký Đại diện bên A
 • Phòng TCCB hoàn tất hồ sơ và gửi phòng Kế hoạch – Tài chính để làm thủ tục chuyển tiền qua tài khoản

4. Thời gian thực hiện: In hợp đồng (tuần dạy thứ 03), Thanh toán (tuần dạy thứ 6)

5. Hồ sơ kết quả: Hợp đồng thỉnh giảng (04 bản).

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: