Thủ tục hành chính

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi nghỉ hưu


1. Đối tượng

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

1. Đối tượng áp dụng:

     Giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và giảng viên có trình độ Tiến sĩ đang công tác tại Trường Đại học Sài Gòn được Ban Giám hiệu xem xét kéo dài thời gian làm việc (Theo Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ), kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

2. Thành phần hồ sơ:

2.1. Cá nhân thực hiện:

     - Giấy đề nghị kéo dài thời gian làm việc:

          + Trường hợp lần đầu đề nghị kéo dài TGLV (Mẫu 1A)

          + Trường hợp đề nghị gia hạn kéo dài TGLV (Mẫu 1B)

     - Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện.

2.2. Đơn vị thực hiện:

     - Biên bản họp của đơn vị: đánh giá năng lực, sức khỏe của giảng viên có nhu cầu kéo dài thời gian công tác (Mẫu 2A)

     - Công văn đề của nghị của đơn vị (Mẫu 2B)

     - Đơn vị thực hiện hồ sơ và gửi về phòng TCCB trước 90 ngày (tính đến thời điểm kết thúc quyết định cũ/thời điểm nghỉ hưu.

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: