Thủ tục hành chính

Đi học nghiên cứu sinh


1. Đối tượng

  • Viên chức đang công tác tại trường 

2. Quy định liên quan

  • Quy định về đào tạo - bồi dưỡng 

3. Quy trình thực hiện:

  • Viên chức thực hiện hồ sơ gửi phòng TCCB

4. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn xin đi học
  • Giấy báo trúng tuyển
  • Giấy cam kết

5. Kết quả:

  • Quyết định đi học

7. Ghi chú khác: