Thông báo

935 08/01/2018

Thông báo "Gặp mặt cán bộ, viên chức nghỉ hưu của năm 2017"

Để ghi nhận công lao đóng góp xây dựng và phát triển Trường ĐH Sài Gòn đối với cán bộ, viên chức được nghỉ hưu năm 2017 theo chế độ, Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc triển khai kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, viên chức nghỉ hưu của năm 2017, như sau:

- Thời gian: 15 giờ 00 ngày Thứ Năm (25/01/2018)

- Địa diểm:  Phòng HB305 - Cơ sở chính Trường Đại học Sài Gòn

- Phân công nhiệm vụ một số đơn vị (bấm vào để xem chi tiết)

- Tải biểu mẫu đăng kí thành phần tham dự (bấm vào để tải)