Thông báo

76 08/04/2022

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Sài Gòn.

1. Vị trí, số lượng

- Ngành Giáo dục học: 01

- Ngành Toán học: 01

2. Thời hạn, địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 13/4/2022. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn (HB203, 204, địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh; số điện thoại: 02838352314; email: p_tccb@sgu.edu.vn).

(Xem Thông báo chi tiết tại đây, tải Mẫu số 15 tại đây).