Kết quả tuyển dụng

1818 07/09/2020

Thông báo kết quả xét tuyển Trường Trung học Thực hành Sài Gòn và Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

Thông báo số 2010/TB-ĐHSG ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn về kết quả xét tuyển viên chức tại Trường Trung học Thực hành Sài Gòn và Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn - Tải tại đây