Thông báo

1672 12/05/2021

Thông báo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội số

VssID - Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di dộng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với nhiều tính năng ưu việt. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); tra cứu các thông tin: mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7…

Trong thời gian tới, VssID hướng tới tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thanh toán trực tuyến…

Để triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, Nhà trường yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện một số nội dung công việc như sau:

- Cán bộ, viên chức, người lao động có tham gia BHXH, BHYT, BHTN đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân.

- Sau khi cài đặt và kê khai thông tin theo hướng dẫn, các đơn vị tập hợp Tờ khai của các cá nhân (đã ký, ghi rõ họ tên) và tổng hợp Danh sách đăng ký sử dụng ứng dụng VssID theo mẫu. Các đơn vị gửi bản giấy tờ khai và danh sách về Phòng Tổ chức Cán bộ; đồng thời, gửi bản mềm danh sách vào địa chỉ email p_tccb@sgu.edu.vn chậm nhất đến hết ngày 15/6/2021.

         - Thông báo và các biểu mẫu tải tại đây