Kết quả tuyển dụng

3133 15/08/2022

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Sài Gòn thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây).