Thông báo

613 23/11/2022

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 (đợt 3) tại Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 (đợt 3) tại Trường Đại học Sài Gòn.

1. Vị trí, số lượng:

- Ngành Hóa học: 01;

- Ngành Vật lý: 01;

- Ngành Thể dục thể thao: 01.

2. Thời gian, địa điểm liên hệ và nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ra Thông báo đến trước ngày 15/12/2022.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn (HB203, 204 - địa chỉ 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: (028)38352314; email: p_tccb@sgu.edu.vn).

(Xem Thông báo chi tiết tại đây, tải Mẫu số 15 tại đây).