Kết quả tuyển dụng

1975 20/03/2023

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đợt 2

Trường Đại học Sài Gòn thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đợt 2.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây).