Thông báo

506 22/11/2023

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Sài Gòn.

1. Vị trí, số lượng

- Ngành Kinh tế: 01

- Ngành Toán học: 01

- Ngành Giáo dục học: 02

- Ngành Công nghệ thông tin: 01

- Ngành Hóa học: 01

- Ngành Ngôn ngữ học: 01

2. Thời hạn, địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/12/2023. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn (HB203, 204, địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh; số điện thoại: 02838352314; email: p_tccb@sgu.edu.vn).

(Xem Thông báo chi tiết tại đây, tải Mẫu số 15 tại đây).